Z naszej perspektywy może się wydawać, że działalność muzealnicza jest głównie europejską specyfiką, ale nie jest to prawda.

Muzea są zakładane w różnych stronach naszego globu, mają różną tematykę i działają z większym lub mniejszym rozmachem.

Są muzea o charakterze państwowym, którym szczególną uwagę poświęcają organa administracji i które mogą liczyć na rozbudowany program dotacji.

Są również takie, które funkcjonują lokalnie i są wspierane przez samorząd – zazwyczaj służą upowszechnianiu wiedzy na temat miasta, regionu i kultury ludowej danego obszaru.

Możliwości pod tym względem jest naprawdę sporo i w wielu państwach, także tych bardzo dalekich kulturowo Europie, muzealnictwo ma się doskonale.

Ta uniwersalność i fakt, że różne nacje i religie mają potrzebę takiego zachowywania przeszłości na rzecz kolejnych pokoleń mówi sporo o naszym charakterze jako ludzi.

To, że wpadamy na podobne pomysły i odwołujemy się do tych samych wartości wyróżnia nas w sposób szczególny.

Jeśli podróżujemy zagranicę, nie zapominajmy także o odwiedzaniu muzeów.