Prawa człowieka są niezwykle ważne więc nie jest dziwne, że ci, którzy o nie walczyli i walczą nadal zostają laureatami pokojowej Nagrody Nobla. Kimś takim był René Samuel Cassin, urodzony w 1887 roku, zmarły w roku 1976. Był to francuski polityk i prawnik, specjalista od prawa międzynarodowego.

W 1968 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W latach 1920-1929 był profesorem Uniwersytetu w Lille, a od 1929 wykładał w Paryżu. Uczył także prawa cywilnego i finansowego w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, a także na Uniwersytecie w Genewie.

W latach 1944 – 1960 był wiceprzewodniczącym Rady Państwa. W 1944 roku współzałożył UNESCO. Był także przedstawicielem Francji w Komisji Praw Człowieka ONZ, a następnie przewodniczącym tej komisji.

www.automalica.pl Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową

Przede wszystkim jednak był autorem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Otrzymał nie tylko pokojową Nagrodę Nobla, ale i Nagrodę Praw Człowieka ONZ. Był członkiem, a potem prezesem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.