Walka o prawa człowieka

Prawa człowieka są niezwykle ważne więc nie jest dziwne, że ci, którzy o nie walczyli i walczą nadal zostają laureatami pokojowej Nagrody Nobla. Kimś takim był René Samuel Cassin, urodzony w 1887 roku, zmarły w roku 1976. Był to francuski polityk i prawnik, specjalista od prawa międzynarodowego.

W 1968 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W latach 1920-1929 był profesorem Uniwersytetu w Lille, a od 1929 wykładał w Paryżu. Uczył także prawa cywilnego i finansowego w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, a także na Uniwersytecie w Genewie.

W latach 1944 – 1960 był wiceprzewodniczącym Rady Państwa. W 1944 roku współzałożył UNESCO. Był także przedstawicielem Francji w Komisji Praw Człowieka ONZ, a następnie przewodniczącym tej komisji.

Przede wszystkim jednak był autorem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Otrzymał nie tylko pokojową Nagrodę Nobla, ale i Nagrodę Praw Człowieka ONZ. Był członkiem, a potem prezesem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.