Ciągłe stosowanie herbicydów i innych preparatów chwastobójczych przyczyniło się do tego, że niektóre z chwastów wzmocniły swoją odporność i w ogóle nie są już podatne na działanie środków chemicznych. Zjawisko uodparniania się chwastów na środki chwastobójcze daje się zaobserwować już od kilkudziesięciu lat. To zjawisko wymusiło stworzenie innych metod i preparatów, które pomogą rolnikom w skutecznej walce z odpornymi chwastami.

Obecnie na polskich polach można rozróżnić już kilkanaście gatunków chwastów odpornych. Są one bardzo trudne w usuwaniu, dlatego też lepiej jest im wcześniej zapobiegać, niż później starać się je usuwać, często bez skutku. Przede wszystkim jeżeli chcesz uniknąć wystąpienia na twoich uprawach chwastów odpornych staraj się nie stosować wciąż tych samych herbicydów, z tymi samymi składnikami aktywnymi.

www.hpbj-online.pl

Staraj się różnicować preparaty, dzięki czemu odporność chwastów będzie systematycznie osłabiana. W miarę możliwości staraj się też mechanicznie usuwać chwasty – jeżeli pole będzie bardzo zachwaszczone to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zastosowaniu herbicydów zniszczone zostaną tylko te najsłabsze chwasty, zaś najsilniejsze z nich przetrwają i jedynie wzmocnią swoją odporność. Staraj się także ciągle zmieniać uprawy – nie zasiewaj kilka lat z rzędu jednego pola tą samą rośliną.

Jeżeli mimo dobrej profilaktyki na polu i tak pojawiły się chwasty odporne to pamiętaj o tym, by dobrać do nich odpowiednie składniki aktywne, najlepiej takie, na działanie których chwasty nie były jeszcze wcześnie wystawione.