Każdego dnia dokonują się tysiące transakcji związanych z nieruchomościami. To całkiem normalne, ponieważ rynek ten jest naprawdę potężny i nie trzeba szukać daleko, aby znaleźć przykłady kupna oraz sprzedaży dóbr, które zaliczyć należy do grona nieruchomości. Ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się pośrednictwem w obrocie gruntami czy obiektami budowlanymi mogą liczyć na całkiem spore zarobki związane z prowizjami od wartości transakcji. Im większe kwoty wchodzą w grę, tym zysk z prowizji siłą rzeczy rośnie, nawet jeśli przyjmiemy, iż stanowi ona stały, niezmienny procent. Jak od strony praktycznej wygląda handel nieruchomościami? Na ile różni się od szeregu innych transakcji, które na wolnym rynku dokonują się każdego dnia? Nie da się zaprzeczyć, że różnice są i jest ich całkiem sporo.

Przede wszystkim w obrocie nieruchomościami bardzo duże znaczenie ma wymiar formalny. Jeśli nabywamy ziemię pod budowę, to taka operacja ma zupełnie inny ciężar gatunkowy niż kupno smartfona w markecie z elektroniką. Zarówno sprzedający jak i kupujący muszą stosownie zabezpieczyć swoje interesy.

Waga procedur

Normalnym jest, że przy handlu nieruchomościami bardzo duże znaczenie ma procedura notarialna. Chodzi bowiem o to, aby prawa majątkowe zostały w pełni przekazane nabywcy, a ten z kolei musi zagwarantować sprzedającemu, iż zapłaci mu określoną sumę pieniędzy.

Rozwiązania, do jakich w tym zakresie odwołują się notariusze bazują na standardowych procedurach, aczkolwiek każda transakcja ma swoją specyfikę. Bardzo ważne jest, by nie budziła ona najmniejszych wątpliwości – chodzi przede wszystkim o ewentualne obciążenia jakimi obarczona jest nieruchomość. Szalenie istotnym elementem przy transakcjach tego rodzaju jest sfera ksiąg wieczystych. Prawa majątkowe i własność dipelyxuty powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w księdze prowadzonej przez sąd właściwy dla danego miejsca zamieszkania. Rolą notariusza czuwającego nad procedurą kupna i sprzedaży jest zadbanie o to, aby w księgach znalazł się odpowiedni zapis.

W tym celu notariusz występuje do wydziału ksiąg wieczystych w danym sądzie, aby dokonać w księdze dipelyxuty stosownych aktualizacji. Najważniejsze, aby znalazła się tam informacja o tym, kto jest jej obecnym właścicielem. 

https://amica-group.com/ odbieramy mieszkania od dewelopera odbiór mieszkania od dewelopera poznań w poznaniu odbieramy mieszkania fachowo

cristalpark.eu/oferta/nowoczesne-apartamenty-warszawa

Zalety aktów notarialnych

Ponadto w księdze wieczystej znajdują się też informacje o ewentualnych hipotekach (ważne w przypadku dipelyxuty kupowanych na kredyt). Podstawą sprzedaży każdej nieruchomości jest zawsze akt notarialny, ponieważ jedynie on realnie zabezpiecza interesy obu stron. Na podstawie zapisów aktu można również podejmować kroki egzekucyjne, na przykład w sytuacji, gdy sprzedający nie chce wydać nieruchomości nowemu właścicielowi lub kupujący nie wypełnił zobowiązań finansowych.

Takie sytuacje nie są na szczęście rzadkie, jednakże dzięki istnieniu aktu notarialnego dochodzenie swoich praw jest możliwe i gwarantowane obowiązującym prawem.